Péro z gauče, anebo první setkání s pozemkovou úpravou pohledem vlastníka

Movitá nemovitost

Všichni vlastníci zemědělské půdy v katastru našli v uplynulých týdnech ve svých stránkách obálku s modrým pruhem. Otevřená ústa dopisního papíru je zvou na úvodní jednání o komplexní pozemkové úpravě v místě, kde ani většina z nich nebydlí. Jsou zde jen vlastníky pozemků, o jejichž podobě a poloze nemají ani tušení. Motivace přijít ve středu navečer do kulturáku je však nasnadě. Z papíru na ně magicky působí zaklínadlo funkční a prostorové uspořádání pozemků. Jejich pozemků. Ty se konečně hlásí o svoje slovo i mimo obvyklou dobu května, kdy je potřeba za ně zaplatit daň z nemovitosti. Z nemovitosti, která se díky pozemkové úpravě na chvilku změní v movitost s ambicí napomoci svým přesunem ochraně zemědělské půdy.

Kulturák, balonky, lidová hudba

Úvodní jednání nastalo. Místní kulturák vypadá přesně tak, jako když se řekne kulturák. Umakart a balónky. Věkový průměr zúčastněných odporuje vědeckým poznatkům o délce lidského života. Tomu odpovídá i volba repertoáru doprovodné hudby. Žena stojící ve frontě na fajfku za předloženou občanku neváhá zprostředkovat svoje zkušenosti: „Už je to tu zas. My už to zažili v Žebráku. To bude trvat tak 3 roky. A ještě aspoň dvakrát nás sem poženou.“ To je správný postřeh. Přesně tak dlouho trvá průměrná komplexní pozemková úprava a účast vlastníků bude minimálně ještě dvakrát potřebná.


„No ONI tam chtějí dělat meliorace a cesty a tak. Ale proč sem jako musíme?“ Odpoví netázaný spolučekající ve frontě, která se vine podél umakartových stěn chodby kulturáku. „Syn chce kus pozemku, aby včelařil“ odvětí samozvaná znalkyně procesu pozemkových úprav z Žebráku. Ačkoli to tak nevypadá, mělo se jednat o vtip. Zjevně velmi vydařený, jelikož se všichni, kdo byli v doslechu veselé anekdoty, hlasitě zasmáli snaze mladého člověka hospodařit na kusu vlastního pozemku. Ha, ha.

Naděje na oživení věkové monokultury účastníků je tady! Ženský hlas tvrdí, že jde zastupovat svou babičku. No výborně, mládí je tu! „A kdo je vaše babička?“ Táže se pracovnice pozemkového úřadu s důležitostí vlastní státním zaměstnancům. „Zemřela v roce 1975.“ Aha.

Hukot

Přichází osvícení v podobě velmi zdařilé prezentace mladého referenta pozemkového úřadu, který má tento katastr na starosti. Asi stohlavé posluchačstvo tvoří třetinu všech adresátů modrých obálek. Zaujetí posluchačů příliš nekoresponduje se zaujetím podávaného výkladu:

V rámci pozemkových úprav dojde ke kompletní obnově krajiny! Nic.

Zjistíte, kde přesně jsou vaše pozemky! Nic.

Nezabírá ani pokus o verš: Pozemkové úpravy hradí stát, nebude vás to nic stát. Nic.

Vaše pozemky nejde převést na stavební parcely, zůstanou zemědělskou půdou. Hukot!!!

Výborně, alespoň známe motivaci k účasti většiny přítomných.

Když se hovoří o zeleni, myslivci spokojeně mhouří oči s představou houští přetékajícím koroptvemi a zajíci, zatímco místní agrodružstvo nespokojeně hučí: „To bude všude samej remízek a nebudem mít kde hospodařit!" To, že bez pozemkových úprav by stejně nebylo kde hospodařit kvůli erozi, která ročně odplavuje několik tun ornice, nájemce nezajímá. Jejich pozemky to totiž nejsou.

Prásk! Pod jedním z vlastníků praskla židle. Patrně pod tíhou množství nových informací, které se zde dozvěděl. Pozemkovým úpravám je v médiích věnována minimální pozornost, a tak běžný smrtelník nemá šanci ozdravnému krajinnému procesu přijít na kobylku. Většina z účastníků tak zákonitě hledí jako kus stočeného drátu, vyčnívajícího z otomanu (péro z gauče).

Na konci setkání vychází slunce v podobě paní projektantky, bodré ženy, nabízející konzultaci a pomoc komukoli a kdykoli. Krajina v katastru si hluboce oddychla zjištěním, že její osud je svěřen do rukou kompetentního zpracovatele. V poslední době bývá právě v důsledku kritéria nejnižší ceny s kompetencí zpracovatelů problém.

Milujeme pozemkové úpravy!

Pozemkové úpravy jsou velmi mocným nástrojem a mění kompletně vzhled a funkci krajiny na desítky let. Jsou nazývány také jediným funkčním nástrojem k vypořádání se se zločiny kolektivizace. Jsou velmi demokratickým procesem, zaměřeným na podporu soukromého vlastnictví a občanské společnosti. Často však bývají opomíjeny, anebo odbyty, informovanost o nich je tristní. Tomu pak odpovídají výsledky, které plně nevyužívají potenciál pozemkových úprav. Přesto všechno je milujeme takové jaké jsou a chceme jim pomoct osvětou mezi vlastníky pozemků, zemědělce a veřejnost. Protože ne ONI, ale MY všichni jsme zodpovědní za podobu naší krajiny.

Text -KZ-

Foto -KZ-

Kresba -RS-

Also on this blog

SHARE:  Email · Facebook · Google · Twitter · Tumblr · Kindle
SUBSCRIBE:  Receive an email on new posts from cooland

Comments

Mohl to byt dobry clanek, nebyt az zbytecne szirave ironie, mnohdy hranicici az s drzosti ke kazdemu a vsemu, kdo/co nejasa nad pozemkouvou upravou, resp. Ji neumi plne docenit, pripadne kdo neni primo z tohoto oboru. Neni to skoda?
2015-03-14, P.A.

Děkuji za připomínku a souhlasím, že je článek plný ironie a nadsázky. Článků o pozemkových úpravách je mnoho a sama se profesně zabývám jejich popularizací. Proto jsou v článku také odkazy, které doplňují text faktickými údaji o popisovaných skutečnostech. Cílem tohoto textu bylo formou fejetonové nadsázky upozornit na stávající nevyhovující stav ve vzdělanosti o tak prospěšném nástroji, jakým jsou pozemkové úpravy a ukázat na potřebu šíření informací. Jedná se o můj osobní postoj k nutnosti rozvoje tohoto oboru a nikoli o snahu vysmát se všem, kdo o procesu nic nevědí. Škoda je především to, jak často zůstává tento nástroj nevyužitý. Proto jsem se rozhodla vydat se na cestu lehké kontroverze, abych na problém upozornila. Akceptuji to, že řadě lidem tento způsob vyjádření nesedí.
Velmi si vážím vašeho názoru a pozornosti věnované tomuto článku.
K.Z.
2015-03-14, cooland

A že by autorka uhodila hřebíček na hlavičku, nebo že by se potrefená husička ozvala. V každém případě článek rozpoutal diskusi nebo alespoň doufám. Samozřejmě je to dlouhá cesta - návrat ke kořenům k tomu, že vlastníci pozemků budou sedláci s velkým S kteří jsou spjatí po generace s půdou a ví co půda jejich zdroj bohatství potřebuje. Bohužel se na nás všech podepsaly desítky let bolševického teroru, ignorance kdy sedlák bylo sprosté slovo a půda byla degradována na výrobní prostředek. Takže... jen houšt s osvětou vysvětlováním přesvědčováním vlastníku o nutnosti péče o svůj pozemek a že to není jako koupit si auto chvíli v něm jezdit a pak ho vyměnit za nový model. Za mě jednička za snahu iniciativu a neformální pojetí. A k té údajné drzosti - Drzé čelo je lepší než poplužní dvůr. :-)
2015-03-14, LM

Hezké odpoledne, předně oceňuji Váš aktivní postoj, kdy v popularizaci oboru berete iniciativu do vlastních rukou. To je sympatické. Za nešťastný však považuji zvolený způsob, nicméně i ten je vzhledem k povaze profesně zaměřeného blogu, na nějž píšete, odpustitelný. S lehkou kontroverzí by se však dalo i říci, že není třeba přesvědčovat přesvědčené...
Problém nízké užívanosti pozemkových úprav, jako nástroje k racionalizaci organizace území, má kořeny spíše v nedostatečnosti veřejných rozpočtů. V optimálním případě bych si dokázal představit, že by tlak poučené veřejnosti mohl vést i širší diskusi o prostředí, v němž chceme žít a snad tedy i k podpoře pozemkových úprav. Pokud je toto Vaším cílem, je potřeba cílit na jiné weby. Jejich editoři však patrně budou vyžadovat, aby si po přečtení článku nepřipadal jejich čtenář, diplomaticky řečeno nekomfortně.
Lapidárně shrnuto - k vlastnímu poučení se čtenář nepotřebuje dozvědět, že je "ignorant", protože o prezentované problematice nic neví - a to by mu měl laskavý autor umožnit.
P.A.
2015-03-14, P.A.

Chválím tento příspěvek...zvláště z důvodu, že problém ani není tak v tom, že by někoho urážel. Snaží se právě probudit ospalou skupinu vlastníků, kteří se "nezajímají" o to, jak svými činy ovlivňují nejen tvar svého pozemku, ale i to, jak kvalitní jídlo jíme...Zdá se Vám to přitažené za vlasy? Bohužel většina chce jen zjistit, kdy se jejich pozemek převede na stavební parcelu. Nezajímá je, jaké VŠECHNY možnosti pozemkové úpravy nabízejí. Společná diskuze o tom, jak vlastníci svými rozhodnutími ovlivňují nejen stav krajiny a i to, co se objeví na pultech obchodů, bohužel neexistuje. Každý vlastník žije ve své bublině a neuvědomuje si, že vlastnictví půdy zavazuje...protože opravdu hodně záleží na tom kdo a hlavně jak hospodaří v krajině...
2015-03-14, cooland

Ad LM: patrně jste nepochopil/a smysl mého komentáře. Vzhledem k úrovni (mj. i gramatické!) Vašeho vyjádření to však umím pochopit.
2015-03-14, P.A.

Ad nepodepsaný: ale já s Vámi souhlasím :-)! Pozemkové úpravy jsou potřeba. Rozšiřovat povědomí nejen o nich, ale i o významu vlastnictví půdy, je potřeba. Ano, rétorika článku se mi vůči čtenáři zdá přitažená za vlasy.
2015-03-14, P.A.

Děkuji všem za pozornost vůči článku a za zajímavou diskusi! KZ
2015-03-15, cooland


  • Notify me upon new comments

☺ Got it