"Ale holky říkaly!" aneb Ochrana zemědělské půdy


"Existuje tichá dohoda o území, které není a nikdy nebude osvobozené, které může být všemi dobývané, kde je každému dodnes všechno dovoleno. Zorané pole. Lán černé, úrodné zeminy."

Příspěvek k dějinám radosti

- Radka Denemarková-


Bruselští úředníci, zemědělci, aktivisti, ochranáři, výrobci zemědělské techniky, akademici, byznysmeni, spotřebitelé a další různorodé skupiny. Co tyto lidi může spojit či rozdělit? V dnešních dnech například ochrana zemědělské půdy.

"Stalin by měl radost z poznatku, že ve svobodné zemi zemědělci následují plánované zemědělství".

Věta, kterou pronesl Dr. Wilfried Hartl z Bioforschung z Vídně ve své inspirativní přednášce, měla zvednout ze židlí účastníky semináře Zdravá půda pro zdravý život v České Skalici. Podařilo se?

Těžko říct, neb někteří pragmatičtí zemědělci neměli stání a nepočkali - museli odjet počítat eura, zdali se jim stále vyplatí být v programu ekologického zemědělství či se raději vrátit ke klasice konvenční. Vždyť jiný smysl ekologického zemědělství, než evropské dotace, není.

Možná by jim přednáška Dr. Hartla pomohla prasknout jednu z mnoha bublin, ve které si lebedí. Jak těžké je praskat bubliny a rozbíjet zaběhnutá pravidla? Vždyť alternativa neexistuje, všechno jiné je divné, holky z ministerstva přeci říkaly, že takhle ty dotace byly nastavený. TEČKA.


Například letos se Česká republika zavázala v rámci Společné zemědělské politiky dodržovat určitý podíl zachování trvale travních porostů z důvodu, aby nedocházelo k extrémnímu rozorávání.

CooLAND je zvídavý, a proto vyslal otázku na průzkum: Holky ministerský, kolik je ten podíl travních porostů, podle kterého se bude za rok kontrolovat, zdali se v naší české krajině příliš nerozorává?

Holky z ministerstva na chviličku znejistí, ale prefesionalita zvítězí: Vás opravdu zajímá to číslo?

Ano..., trvá si na svém vyslaná otázka.

Holky profesionálky z ministerstva neváhají: V tuto chvíli vám nemůžeme sdělit přesné číslo, pokud vás opravdu zajímá, pošleme vám jej na email.

V sále tedy stále poletuje nezodpovězená otázka, která je tlačena k tomu, aby se cítila zbytečná. Koho zajímá nějaký podíl? Ještě vyjádřen přesným číslem. Třeba je to jen krizová strategie, kdybychom to náhodou, na národní úrovni, nesplnili. Kdo si pamatuje čísla... čísla jsou nudné znaky bez významu.

Das ist brutal.

To je brutální.


Ale pojďme raději k další zajímavé otázce, která naplnila sál vily Čerych, jelikož Dr. Hartl se nezapomněl lišácky zeptat: Brát či dávat?

Hned vzápětí nezapomněl otázku vysvětlit. Jak pravdivé je jeho tvrzení, že jsme si velmi často zvykli dívat se na věci povrchně. Z toho důvodu nás například fascinuje, budeme-li se držet tématu, nadzemní část rostlin, jelikož se dá přepočítat na utržený peníz. Co se ale děje pod pokličkou v půdě, na které nám tahle kukuřice vyrostla? Co všechno bychom měli dávat půdě, abychom si mohli za odměnu něco vzít? Kdy pochopíme, že zemědělství není plnění pětiletky, ale uzavřený koloběh, člověkem rozumně podporován?

Dr. Hartl je ovšem realista, a proto upozorňuje, že bychom neměli házet veškerou zodpovědnost na zemědělce při péči o zemědělskou půdu. Například i pankáč s nákupním košíkem je hybatelem dění v krajině.

Neboť zemědělská krajina je obrazem lidí, kteří v ní žijí, pracují či jen projíždějí. Vědomě či nevědomě svými činy ovlivňujeme její podobu každý den, například tím, co si ráno dáme k snídani.


Pokud se chcete dozvědět, jaký vliv mají zemědělec - státní úředník - myslivec - vlastník pozemku - mrkev či čejka na ochranu půdy a podobu krajiny, sledujte

CooLANDA jak do celého konceptu zapadáte vy? Významně - cesta do krajiny vede i kolem vás. A je jedno, zdali holky říkaly, že pank je JINDE...opravdu?Pokud by Vás zajímalo, které akce nás inspirovaly k napsání tohoto příspěvku, nebudeme vás dlouho napínat, tady jsou:

10. - 11. 2. 2015 Good Food - Good Farming - Brusel

12. 2. 2015 Lze úspěšně skloubit byznys s potřebami společnosti? - Praha

16. - 17. 2. 2015 Zdravé půdy pro zdravý život - Česká Skalice


Přidejte se s námi k Mezinárodnímu roku půdy.

CooLAND

text: -VJ-

ilustrace: -RS-


Also on this blog

SHARE:  Email · Facebook · Google · Twitter · Tumblr · Kindle
SUBSCRIBE:  Receive an email on new posts from cooland

Comments


  • Notify me upon new comments

☺ Got it