2. díl deníku KPZ CooLAND: Setkání s Karlem

3. 3. 2015 Café Havran - významný den pro KPZ CooLAND.

Proběhla další schůzka KPZ CooLAND. Příjemný večer s tříhodinovou diskusí o tom, co je to bio, jaké jsou radosti a úskalí práce na malé rodinné farmě, co je komunitně podporované zemědělství.

Ovšem hlavním důvodem setkání byl někdo, kdo stojí pevně nohama na zemi a přitom dokáže mít hlavu v oblacích...sedlák Karel Tachecí.

Ještě než dorazili všichni pozvaní, bylo nutné domluvit se na detailech ohledně průběhu večera. Zakladatelky KPZ CooLAND byly nadšeny svým výběrem - již od prvních okamžiků jsme věděly, že výběr Karla Tachecího byla ta nejlepší volba. Děkujeme, Jan Valeška - to je ten, co donesl myšlenku KPZ k nám.

Brzy se začali scházet první zájemci a zvědavě studovat letáčky CooLAND. Přišli se podívat například i zástupci inicitivy Zvedni zadek. Co to ten CooLAND vlastně je a nedalo by se to s naší iniciativou propojit?

Na úvod jsme proto zařadili krátké povídání o důvodech založení CooLAND, aby si všichni dokázali představit, kdo a proč za touto komunitou stojí.

Po představení CooLAND navazovalo stručné povídání o KáPéZetkách pro ty, kteří se nemohli zúčastnit první schůzky a stručné vysvětlení, jaké pohnutky motivovaly členy CooLAND založit vlastní KPZ CooLAND.

KPZ CooLAND byla založena na půdě Fakulty životního prostředí, České zemědělské univerzity v Praze a měla by sloužit jako prostor pro sdílení zkušeností a předávání poznatků nejen mezi členy akademické obce, ale i mezi studenty a širokou veřejností. Kde jinde šířit osvětu o komunitou podporovaném zemědělství než na "hnojárně"?

Ovšem nesmíme zapomínat na nejdůležitější součást večera.

Karel Tachecí, sedlák, kterého jsme se svojí aktivitou rozhodli podpořit.

Povídání se neslo v příjemném duchu, všichni měli na Karla spoustu otázek. Jakých?

Například...Karle, mohl byste nám vysvětlit, proč na svých stránkách máte motto: Půda jako peřinka?

Karel Tachecí se směje: 

"Jednou na našich polích oral traktorista, který těsně před tím zoral sousedovo pole, které je obhospodařováno konvenčním způsobem (průmyslové zemědělství). Když se přesunul na naše, nestačil se divit a povídá: Karle, když jsem na tom Vašem poli, je to jako v peřinkách! U sousedů je to jak orat beton"

Není to krásný důkaz toho, že ekologické zemědělství opravdu funguje?

To potvrzuje i Martin Hutař, první ekologický zemědělec, který v rozhovoru s Katkou Winterovou v kuchařce Vaříme podle herbáře 2. říká: "Rozdíl mezi konvenčním zemědělstvím a ekologickým je v celkovém přístupu. Ekologický zemědělec získává maximum ze samotné přírody a přirozené úrodnosti půdy. Půda je živý organismus s úžasnými schopnostmi a sama dokáže dát maximum produkce. V konvenčním zemědělství však představuje jen jakýsi DRŽÁK pro rostlinu, kam se živiny přidávají v podobě chemických hnojiv. Jako ekologický zemědělec se o půdu musím starat, aby byla živá a měla dostatek humusu. Jedině když udržíme na polích život, dostaneme očekávané výsledky."

Martin H. navíc dodává: "V ekologickém zemědělství je nezbytné být v úzkém kontaktu s půdou. Je potřeba denně pozorovat, jak plodiny rostou a vyvíjí se. Příroda se mění každým dnem a je na zemědělci vhodně a rychle zareagovat na danou situaci. Průmyslové zemědělství je nastavené jinak. Jeden agronom má na starosti tisíce hektarů a nemůže znát všechny svoje pole. Metodiky jsou navíc "tak dokonalé", že stačí jen zvednout telefon a poslat někoho s hnojivem nbo postřikem. Konvenční zemědělství jde v podstatě dělat od stolu s příručkou na aplikaci hnojiv a pesticidů."

Všechny tyto poznatky sdílí samozřejmě i Karel Tachecí.

Je potřeba zvýšit povědomí veřejnosti o ekologickém zemědělství, protože spousta z nás si neuvědomuje, kolik je to práce, dřiny, jak je to složité, co zemědělec musí udělat od zasazení až po vypěstování a uvedení produktu na trh.

S tím souvisí další otázka: Proč vstupovat do KPZ, když si vše mohu v dnešní době koupit na farmářských trzích?

Předplacením si zeleniny sedlák dostane jistotu, že může počítat s odběrateli. Není to o tom, že by neměl peníze. Jak tvrdí Karel: Dobrý hospodař má mít připraven dostatek peněz na sezónu a nečekat až se na něj vybere sbírka. Předplacení není charitou, je to závazek a jistota pro zemědělce, že v průběhu sezóny bude mít pravidelný odbyt pro své kvalitní produkty a nebude muset investovat zbytečnou energii při hledání zákazníků, například právě na farmářských trzích. Zamysleli jste se někdy nad tím, co obnáší být součástí farmářských trhů? Nejen přípravu předem, ale celodenní postávání u stánku, když byste mohli dělat užitečnější práci doma na poli. Navíc pokud se vám nepovede prodat všechno, kousky, které se rychle kazí, vyhodíte...

No dobrá, tak si začnu kupovat biobedýnky...stále nechápu, proč bych měl být součástí nějaké KPZ?!?

Jaký je rozdíl mezi bedýnkami a KPZ?

Významný.

KPZ již svým názvem předurčuje, že se jedná o komunitní projekt. Tato komunita by měla sdílet společné hodnoty, solidaritu a zodpovědnost nejen vůči vybranému sedlákovi, ale i vůči sobě navzájem. Nemělo by se jednat o anonymní skupinu, která se náhodou sejde při výdeji bedýnek na předem určeném místě.

Někteří účastníci byli na rozpacích, zdali je KPZ opravdu sdílená odpovědnost, či pouze jen jiná forma konzumní pohodlnosti.


Samozřejmě každý jedinec je jiný, ovšem všichni, kdo se rozhodnou vstoupit do KPZ, by si měli uvědomit, že budou sdílet určitý komunitní prostor. I KPZ CooLAND chce být KPZ komunitní, nejen čistě konzumní. Nechceme, abychom se scházeli jen u výdejního okénka a pak se stáhli zase do svých doupat.

Komunitní KPZ znamená, že se všichni členové KPZ znají a jsou schopni si navzájem pomáhat. Znamená to, že se sebereme a pojedeme pomáhat Karlovi, když bude potřeba.

Ovšem nepředstavujte si to jako hurá výlet, kde bude pobíhat parta nadšenců po poli, honit motýly a večer si péct buřty (promiňte, mrkev :-). Tímto přístupem bychom Karlovi moc nepomohli. Pomoc na poli opravdu znamená přiložit ruku k dílu a nebát se ušpinit se od hlíny.

Na druhou stranu to neznamená, že byste museli každý týden jezdit otročit na poli. Nebojte se, nebudeme samozřejmě nikoho nutit jezdit na pole, pokud nebude chtít či mít čas...jen bychom neradi, aby se KPZ CooLAND stalo anonymním výdejním okénkem...

Vstupem do KPZ CooLAND se zavazujete stýkat se pravidelně s členy KPZ, třeba jen v kavárně Havran, a povídat si o zemědělství, ochraně přírody a krajiny, vaření, muzice, filmech a knížkách...prostě o věcech, které máme rádi a mohou propojovat a inspirovat.

Každý, kdo vstoupí do KPZ CooLAND by měl být připraven na společná setkání... ať už ohnutý nad šálkem kávy či nad bramborovým řádkem.

Co víc dodat?

Po bouřlivé diskuzi jsme nechali kolovat nezávazný arch pro účast na další schůzce.


Pokud jste nemohli být v úterý v Café Havran a chcete do toho jít s námi, nesmutněte...

Nechceme nikoho nutit k okamžitému rozhodnutí, proto vám dáme ještě čas na rozmyšlenou a to do úterý 17.3.2015, na tento den jsme domluvili další schůzku opět od 19:00 hod v Havran Café.

Pokud chcete být součástí, přijďte nebo napište na info@cooland.cz.

Tentokrát už se bude společně plánovat a tvořit dohoda mezi námi a sedlákem.

Jak často budou probíhat dodávky?

Jak se budou organizovat?

Jak dlouho trvá sezóna?

Kolik se bude platit a jak často?

Jakou zeleninu či jiné produkty budeme odebírat?

Můžeme přiložit ruku dílu a jak často?

Jak často se budeme jako komunita KPZ setkávat?

Máte zájem o společné workshopy?

Chceme zjistit váš názor.

Během příštího týdne (9. - 15. 3. 2015) bychom vám chtěli poslat dotazník, který bude formulován jako návrh podmínek fungování KPZ CooLAND. Vyplněním dotazníku budete moci vyjádřit vaše preference a zároveň se ptát. Na schůzce pak vše znovu vysvětlíme, prodiskutujeme, upřesníme podmínky a teprve pak se každý bude moci rozhodnout, zda bude nebo nebude součástí KPZ CooLAND. Po utvoření skupiny už další informace budeme zasílat pouze členům skupiny a těm, kteří o to budou mít zájem.

Ostatní budou moci alespoň šmírovat tento deník, jehož cílem je ukázat všem, že být součástí KPZ je naprosto normální a nejedná se o žádnou poblázněnou ideologii, ale o to, že nás zajímá, co se děje v našem okolí a co jíme.

Protože setkání s Karlem nás znovu utvrdilo v našem záměru, že založit KPZ CooLAND má opravdu smysl. Nebojte se a pojďte do toho s námi!

protože...

CooLAND gives you wings...podpora ekologického zemědělství a tím i ochrana přírody a krajiny je životní filosofií.

Proto bychom tento příspěvek rádi ukončili slovy zakladatele ekologického zemědělství v ČR, Martina Hutaře:

"V zemědělství to funguje podobně jako v životě. Pokud se budu chovat slušně, s pokorou a zodpovědně v rodině, v obci, ve státě, vše bude fungovat. Tolerance, vstřícnost, vzájemně se poslouchat - to má v ekologickém zemědělství i v životě smysl."


Nesmíme zapomenout poděkovat Havran Café, kde nám umožnili využít krásné prostory a chtějí se do naší KPZCooLAND také zapojit.

Text: -VJ-

Foto: -OL-

CooLAND - Cesta do krajiny vede kolem vás.

PS: Nezapomeňte číst odkazy, které jsou součástí textu :-)

Also on this blog

SHARE:  Email · Facebook · Google · Twitter · Tumblr · Kindle
SUBSCRIBE:  Receive an email on new posts from cooland

Comments


  • Notify me upon new comments

☺ Got it